Visita guiada a l’interior del Museu

La visita guiada permet conèixer l’estructura i el funcionament d’una colònia industrial que conserva una gran turbina de 1.400 CV del segle XIX, que proporcionava l’energia necessària a les seccions de filatura i tissatge de la fàbrica. Els visitants podran veure la maqueta de la colònia i entraran dins del

Continue reading

Visita guiada a l’exterior de la Colònia Sedó

La visita guiada per l’exterior de la Colònia Sedó permet conèixer 17 punts d’interès d’aquesta antiga colònia tèxtil, entre els quals destaquen la residència de Puig i Llagostera, l’edifici de la filatura, els tallers i els magatzems, la zona de les tres xemeneies, la casa i el jardí de l’amo

Continue reading

Visita guiada al interior del Museo

La visita guiada permite conocer la estructura y el funcionamiento de una colonia industrial que conserva una gran turbina de 1.400 CV del siglo XIX, que proporcionaba la energía necesaria a las secciones de hilatura y tisaje de la fábrica. Los visitantes podrán ver la maqueta de la colonia y entrarán dentro

Continue reading

Visita guiada al exterior de la Colònia Sedó

La visita guiada por el exterior de la Colonia Sedó permite conocer 17 puntos de interés de esta antigua colonia textil, entre los cuales destacan la residencia de Puig y Llagostera, el edificio de la hilatura, los talleres y los almacenes, la zona de las tres chimeneas, la casa y

Continue reading

Revive Can Sedó

En el marco del Día Internacional de los Museos, el Museu de la Colènia Sedó de Esparreguera ofrece la programación especial “Revive Can Sedó”: jornadas de puertas abiertas y varias representaciones teatralizadas gratuitas para revivir el pasado industrial a la antigua colonia textil Can Sedó. Representaciones teatralizadas Las representaciones teatralizadas, a cargo de la Escuela de

Continue reading

Reviu Can Sedó

En el marc del Dia Internacional dels Museus, el Museu de la Colònia Sedó d’Esparreguera ofereix la programació especial “Reviu Can Sedó”: jornades de portes obertes i diverses representacions teatralitzades gratuïtes per reviure el passat industrial a l’antiga colònia tèxtil Can Sedó. Representacions teatralitzades Les representacions teatralitzades, a càrrec de l’Escola

Continue reading

Visita escolar guiada

Una visita guiada para conocer la estructura y el funcionamiento de una colonia industrial. La gran turbina, del siglo XIX, de 1.400 CV, que daba la energía necesaria a las secciones de hilatura y tisaje de la fábrica, permite trabajar tecnológicamente el aprovechamiento hidráulico. En la sala de la turbina,

Continue reading

Visita escolar guiada

Una visita guiada per conèixer l’estructura i el funcionament d’una colònia industrial. La gran turbina, del segle XIX, de 1.400 CV, que donava l’energia necessària a les seccions de filatura i tissatge de la fàbrica, permet treballar tecnològicament l’aprofitament hidràulic. A la sala de la turbina, l’alumnat veurà la maqueta

Continue reading