El Museu de la Colònia Sedó d’Esparreguera s’ha compromès a fer accessibles els seus webs de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (en endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre).

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al web www.museucoloniasedo.cat

Museu de la Colònia Sedó, c/Contínues, s/n Àrea Industrial Can Sedó, Esparreguera Tel: 937892244