El soterrani del museu està dividit en diversos espais:

Sala de la turbina antiga
Espai on s'ubicava la turbina de 1881, anterior a la turbina Planas. No en queda cap rastre fora dels espais de suport en els fonaments de l'edifici.

Galeria d'entrada
Galeria soterrada, amb un cert desnivell, construïda en volta de canó. S'ubicava sota l'antiga quadra de telers.

El salt
És situat a l'extrem de l'últim tram de l'aqüeducte, que és la part aèria del canal que condueix l'aigua del riu fins a la turbina. El salt el forma una torre on s'ubicava la part vertical de la conducció d'aigua a la primera turbina. Encara es conserva la part més alta del tub, amb forma d'embut. Entre el tub i la paret circular de l'interior de la torre hi ha una escala de caragol que encara es conserva.

La galeria subterrània de desguàs
Aquesta galeria permetia la sortida de l'aigua de l'antiga turbina cap al canal exterior de desguàs de Broquetes. També va ser aprofitada per a la turbina Planas, que no es pot veure.

El mirador
Al final de la galeria es pot observar l'antic canal de Broquetes.

El desguàs
El joc de comportes manuals instal·lades el 1950 permetia desviar l'aigua provinent de la turbina Planas cap a una nova turbina Francis, la qual utilitzava la petita diferència d'alçada existent entre la galeria i el canal exterior per tal d'aprofitar la força de l'aigua.

Microcentral hidroelèctrica
Aquesta moderna microcentral es va instal·lar el novembre de 1998 essencialment per a ús pedagògic. Consta principalment d'una turbina Pelton acoblada a un generador elèctric capaç de produir 1,6 Kw. Està ubicada al mateix local on hi era l'antiga turbina de la fàbrica que rebia l'aigua de la resclosa del Cairat. Funciona gràcies a l'aigua que li arriba des de l'aqüeducte, el qual en l'actualitat serveix de dipòsit d'aigua potable.

La turbina Francis de L.E.S.A
L'any 1950 es va condicionar un espai per instal·lar una nova turbina, que actualment està inutilitzada. Per a funcionar aprofitava l'aigua provinent de la galeria de desguàs de la turbina Planas.

Soterrani Museu Colònia Sedó
Soterrani Museu Colònia Sedó
Soterrani Museu Colònia Sedó
Museu de la Colònia Sedó, c/Contínues, s/n Àrea Industrial Can Sedó, Esparreguera Tel: 937892244