Museu de la Colònia Sedó d'Esparreguera

Visita escolar guiada

Visita escolar guiada -prèvia concertació al telèfon 93 789 22 44- els dimecres de 9 a 14 hores. Una visita guiada per conèixer l’estructura i el funcionament d’una colònia industrial. La gran turbina, del segle XIX, de 1.400 CV, que donava l’energia necessària a les seccions de filatura i tissatge de la fàbrica, permet treballar tecnològicament l’aprofitament hidràulic. A la sala de la turbina l’alumnat veurà la maqueta de la colònia on s’explica la seva història, la turbina de grans dimensions i un audiovisual que es projecta dins el tub de conducció d’aigua d’aquesta turbina.

Al soterrani del Museu de la Colònia Sedó l’alumnat podrà passejar per les galeries de la primitiva i desapareguda turbina de 1881. L’explicació del funcionament d’una minicentral hidroelèctrica ajudarà a entendre el sistema d’aprofitament de l’energia hidràulica.

El monitor acompanyarà el grup d’alumnes pel recinte del polígon industrial i faran un recorregut per algunes zones exteriors de l’àrea industrial de la colònia per veure l’aqüeducte, la casa de l’amo fins arribar al museu. Després veuran la xemeneia helicoidal i tornaran al punt d’inici del recorregut on s’acaba la visita.